english

 


 

POLITIKA MAGAZIN, 27.03.2016.
Nevidljivo, ali opasno

kompletan tekst u PDF formatu

POLITIKA, 23.02.1998.
Nemirni snovi u ozračenoj postelji

kompletan tekst u PDF formatu
   

POLITIKA MAGAZIN, 14.03.1999.
Štapići upijaju opasne zrake

kompletan tekst u PDF formatu
ANA, mart 2000.
Elektrosmog napada u snu

kompletan tekst u PDF formatu
     
POLITIKA, 11.06.1995.
Utika
č kvari san
kompletan tekst u PDF formatu

POLITIKA, 30.01.1996.
Nemiran san iznad trafo-stanica
kompletan tekst u PDF formatu

BLIC, 20.01.1999.
Za dobro zdravlje - vadite utikač

kompletan tekst u PDF formatu
 

POLITIKA EKSPRES, 04.05.1997.
"U
bica zračenja" čeka bolje dane
kompletan tekst u PDF formatu

POLITIKA, 15.06.1998.
Štetnost mikrotalasnog zračenja

kompletan tekst u PDF formatu

TRIBINA, 19.02.1998.
Utikač kvari san

 

 
POLITIKA EKSPRES, 08.06.1997.
Tihi ubica iz komšiluka
kompletan tekst u PDF formatu

IZ KNJIGE inž. Dušana Janjića
"Istine i zablude o zračenjima"

POLITIKA EKSPRES, 27-30.11.1995.
"Očistio" struju
kompletan tekst u PDF formatu

 

* * * * *

 
 

(C) 2004, SVETISLAV JORDOVIĆ. ZABRANJENO PREUZIMANJE TEKSTOVA SA OVE STRANE BEZ SAGLASNOSTI AUTORA.