english

 
 

 Rođen 1933. godine u Užicu. Elektrotehničku školu »Nikola Tesla«, radio-odsek, završio u Beogradu. Visoku školu radio-veza završio na Zagrebačkom sveučilištu.

Od 1990. godine bavi se istraživanjem uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje ljudi.

Od 1996. godine apsorpcioni uložak je patentiran pod brojem 48657 u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu.

1995. godine na 44. Svetskom sajmu pronalazaka, istraživanja i industrijskih pronalazaka u Briselu osvojio je diplomu za pronalazak apsorbera.

1996. godine  dobio je medalju sa likom Nikole Tesle za isti pronalazak od Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja.

Živi i radi u Beogradu.

 
 

(C) 2004-2012, SVETISLAV JORDOVIĆ. ZABRANJENO PREUZIMANJE TEKSTOVA SA OVE STRANE BEZ SAGLASNOSTI AUTORA.